Mazelen in Duitsland – achtergrondinformatie over een overlijden

Reactie op berichten over mazelen uitbraak in Duitsland, Trouw 27 en 29 mei 2017 door Peter Guinee.

De berichtgeving over de mazelen uitbraak verloopt vaak hetzelfde: er treden gevallen van een ziekte op waartegen gevaccineerd wordt, er overlijdt iemand, degene die niet vaccineren zijn de schuld van alles en moeten dan maar met allerlei beperkende maatregelen of met een regelrechte vaccinatiedwang in het gareel worden gebracht.

Of er misschien iets mis is met het vaccin of vaccineren in het algemeen wordt kennelijk bij voorbaat uitgesloten. Daarmee krijgt vaccineren de status van een onaantastbaar geloof, dat met een onverholen fanatisme wordt verdedigt. Onafhankelijke wetenschap en onderzoek zijn allang gesneuveld.

Een duidelijk voorbeeld is de mazelen berichtgeving . Wie moeite neemt en de feiten te onderzoeken komt tot een heel ander beeld. De 37-jarige vrouw uit Essen die overleden is aan de mazelen was wel 1x als kind gevaccineerd hiertegen. Dit zou volgens de gangbare theorie bij dit levend verzwakte vaccinvirus levenslange bescherming moeten bieden, de herhaling in Nederland op 9 jarige leeftijd is geen booster (opfrissing) maar bedoeld om degene die geen antistoffen aanmaken na de 1e mazelen vaccinatie, misschien nu wel te laten reageren. De moeder was al 2 weken voor haar dood ernstig ziek, de huisarts zag haar klachten, hoge koorts en hoesten, aan voor een griep en schreef antibiotica voor. Haar toestand verslechterde verder en er verscheen een witte uitslag in haar mond. Dit zijn de voor de mazelen typische Koplikse vlekken. Ook nu mistte de huisarts de goede diagnose en schreef een antischimmel middel voor, en dat terwijl er in het gebied al veel meer mazelen gevallen waren gemeld.
De vrouw probeerde in die periode 2x in een ziekenhuis te worden opgenomen omdat het haar zo slecht ging, hetgeen niet lukte want er was geen bed vrij. Kort voor haar dood verscheen de mazelen huiduitslag en werd eindelijk wel de juiste diagnose gesteld, en werd eindelijk wel in een ziekenhuis opgenomen, veel te laat inmiddels, waar ze de volgende dag stierf.

De conclusie uit dit alles mag duidelijk zijn: het vaccin faalde, waarna de huisarts de diagnose mazelen totaal mistte, de vrouw ondanks de ernst niet naar het ziekenhuis verwees en haar eigen pogingen om te worden opgenomen ook mislukten.
Dat deze weergave van de feiten juist is wordt ook bevestigd door een reactie erop van de moeder van de overleden vrouw:
‘ Eindelijk een correcte bijdrage met de juiste informatie.’
Het is triest dat de dood van een vrouw misbruikt wordt om stemming te maken tegen mensen die op grond van een groeiende hoeveelheid onderzoeken besluiten niet te vaccineren en hun kinderen op andere manieren weerbaar te maken tegen de complicaties van ziektes.

Dat daarbij zelfs maatregelen worden voorgesteld die tornen aan een fundamenteel mensenrecht, de onschendbaarheid van de persoon, verplichte vaccinatie of dwang via een achterdeur zoals beperking van de toegang tot onderwijs, betekent het gedwongen ondergaan van een medische behandeling die naar hun mening schadelijk is. Dergelijke maatregelen passen in een totalitaire staat, niet in een democratie.
https://www.facebook.com/efideutschland/posts/1424045594300626:0

Geplaatst in Artikelen | 12 oktober 2017 |

Facebook is de nieuwe krant? Een overzicht van de situatie in Italië – gedeeld op de tijdlijn van Valeria Rampana

Vertaald door Myrna van der Molen

“Onder het meest befaamde verspreidde nepnieuws dat verspreid is door de Minister van Volksgezondheid Lorenzin in persoon, is er datgene waarin gesteld werd dat er in 2014 meer dan 200 sterfgevallen door mazelen waren in het Verenigd Koninkrijk: we hebben het nagetrokken. Er was er niet een.”

Valeria Rampana

“Onder het meest befaamde verspreidde nepnieuws dat verspreid is door de Minister van Volksgezondheid Lorenzin in persoon, is er datgene waarin gesteld werd dat er in 2014 meer dan 200 sterfgevallen door mazelen waren in het Verenigd Koninkrijk: we hebben het nagetrokken. Er was er niet een.”

In oktober 2014 werd Italië door voormalige president van de VS, Barack Obama en de World Health Organisation aangewezen als wereldwijde leider van vaccinatiestrategie voor de daaropvolgende vijf jaar.

Ranieri Guerra, een van de raadsleden van GSK Foundation stond hierin schouder aan schouder met Beatrice Lorenzin namens het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid.
Sindsdien heeft de Italiaanse regering niets gedaan. Ze hebben geen tijd genomen voor een grondige discussie in het Parlement, het analyseren van data, niets van dat soort. Het enige dat erg opvallend was in de afgelopen drie jaar was een toenemende hysterie over mazelen in Italië, perfect gedirigeerd door de media. Deze ziekte, altijd gezien als een milde kinderziekte die meestal in een week doorlopen werd zonder problemen, werd ineens een belangrijke vijand.

Elke uitbraak was meteen belangrijk nieuws op televisie en in kranten, en verschillende personen (met onduidelijke achtergronden) uit het medische veld werden plotsklaps beroemdheden. Op hetzelfde moment werd er in de media met geen woord gesproken over de mogelijke schade berokkend door vaccins: gedurende deze maanden hebben we de tijd genomen om na te gaan wat er door de nationale televisiezenders in Italië werd uitgezonden tot en met 2013, en we vonden genoeg programma’s waarin werd uitgelegd dat vaccins nuttig kunnen zijn maar ook risico’s met zich meebrengen: niets revolutionairs. Ze deden gewoon hun werk, namelijk zaken onderzoeken, zoals het hoort te zijn. Op dit moment lijkt dat ondenkbaar.

Het resultaat van deze constante stroom van herhaalde informatie in de media, waarop ook gehamerd werd door artsen met nauwe banden met de overheid en de AIFA (het Italiaanse agentschap voor toezicht op geneesmiddelen), is dat mensen werden overgehaald te denken dat vaccinatie tegen mazelen essentieel is voor de gezondheid van onze kinderen.
Het is duidelijk dat niemand de afgelopen jaren het feit heeft benoemd dat het BMR vaccin, welke in Italië geleverd wordt door GSK, niet 100% effectief is. Er is nooit gezegd dat minstens 15% van de populatie geen immuunrespons op het vaccin heeft en dat kinderen geïnjecteerd met BMR mazelen of bof kunnen krijgen van het vaccin. Er zijn veel onderzoeken naar geweest en PubMed staat vol met artikelen over het onderwerp,maar niemand is dapper genoeg om dat te zeggen.

Dit alles heeft de weg geplaveid voor wat er gebeurd is op 19 mei 2017: de regering (in de persoon van Beatrice Lorenzin – en weer met ondersteuning van Ranieri Guerra van de GSK Foundation) kwam plotseling met een Ordonnans (welke volgens onze Grondwet alleen toegepast mag worden in noodsituaties – neem in acht dat op dezelfde dag onze premier Paolo Gentiloni verkondigde dat we NIET in een noodsituatie verkeren met betrekking tot mazelen of enige andere ziekte).

Dit Ordonnans stelde dat alle kinderen van 0 tot 16 jaar oud 12 vaccinaties moesten ontvangen. De vaccins waren verplicht voor kinderen van 0-6 om toegang te krijgen tot peuter/kleuterscholen, en de oudere kinderen van 6-16 die niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn konden naar school maar hun ouders moesten een boete betalen van tot 7.500 euro (per jaar, per kind). Het gold voor privé scholen en openbare scholen .
Dit betekent dat als je rijk bent je de vaccinaties kan vermijden (en andere mensen mag besmetten?).

Wat erger is is dat het oorspronkelijke Ordonnans stelde dat onze ouderlijke macht tijdelijk opgeheven kon worden en de kinderen bij ons konden worden weggehaald om gevaccineerd te worden; daarnaast zouden we voor de rechter moeten verschijnen.
De 12 vaccinaties waren (ik zeg waren omdat 2 daarvan in de afgelopen dagen plotseling aanbevolen werden in plaats van verplicht, dus blijkbaar ineens niet meer zo’n dringende noodzaak hadden…) haemophilus influenzae B, difterie, tetanus,polio, hepatitis B, kinkhoest, mazelen, bof, rode hond, waterpokken, meningokokken B en C.
Niemand is gevrijwaard: tenzij kinderen bewezen allergisch zijn voor minstens een component van een vaccin moeten zij de prik halen, ongeacht bijwerkingen die ze in het verleden gehad hebben (zoals stuipen, epilepsie, neurologische schade, ernstige dermatitis,Guillaine-Barre syndroom, lupus, doofheid,cardiomyopathie – welke overigens allemaal genoemd worden als mogelijke bijwerkingen in de bijsluiters van de vaccins).
Verbazingwekkend was dat zodra de ouders van ongevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en van kinderen die ernstige bijwerkingen of schade hadden ondervonden van vaccins vragen begonnen te stellen, het snel duidelijk begon te worden dat de regering niet de tijd had genomen om de werkelijke toepasbaarheid van dit beleid te analyseren.

Ze hadden geen geld uitgetrokken om de plaatselijke ASL (Regionale Gezondheidscentra, de regionale centra waar de vaccins worden toegediend) te ondersteunen voor de uitvoering van het plan, niet overwogen dat de vaccinaties die gebruikt worden voor pasgeborenen niet dezelfde kunnen zijn als gebruikt voor 10-jarige ongevaccineerde of gedeeltelijk gevaccineerde kinderen. Ze hebben geen mono-vaccins beschikbaar gesteld (toen de regering hierover ernstig werd aangevallen in het Parlement stelde het Ministerie rustig dat mono-vaccins economisch onaantrekkelijk zijn voor de farmaceutische industrie, en dat er bijkomende kosten zouden zijn, zodat er geen garantie zou zijn dat deze beschikbaar zouden worden!).

Dit is slechts een samenvatting, maar ik wil hier nog aan toevoegen dat de artsen die gelieerd zijn aan de overheid bezorgde ouders bleven aanvallen die op zoek waren naar antwoorden, daarbij zeggend dat die ouders onwetende, stomme wezens zijn die veroordeeld horen te worden en dat hun (onze) kinderen gemarginaliseerd moeten worden.
Erger nog is dat ze nog steeds worden gezien als referentiepunt en ruimte krijgen in de media.

Vanzelfsprekend hebben we gereageerd op elke mogelijk manier: we gingen de straat op. Duizenden families demonstreren elke dag in verschillende Italiaanse steden tegen deze ongrondwettelijke wetgeving. We overspoelden Rome, zaten voor het Parlement waar de Ordonnans terecht kwam om kort besproken en goedgekeurd te worden.
De media heeft nauwelijks verslag gedaan van deze massale protesten en sommige bevriende journalisten fluisterden dat ze speciale aanwijzingen hadden gekregen om ons te negeren.

Kortom, we hebben veel lawaai gemaakt en veel vragen opgeroepen, we hebben duizenden emails verstuurd naar de president van onze Republiek, Sergio Matarella en aan Senatoren en Afgevaardigden. Sommigen hebben naar ons geluisterd, sommige partijen ondersteunen ons en zelfs in de regerende partij en hun medestanders zijn er veel Afgevaardigden die tegen deze wetgeving zijn.

Waar wij om vragen is de vrijheid om te beslissen over de gezondheid van onze kinderen als er een risico mee gepaard gaat. Als er meerdere risico’s zijn zou het aan de families en hun artsen moeten zijn om te beslissen of een preventieve behandeling wordt toegediend aan een persoon. We vragen ook om een onafhankelijke surveillance van medicatie en vaccins, onafhankelijk van personen die ook plaats hebben in farmaceutische bedrijven.
Er is nog een ding dat bekendheid nodig heeft dat genegeerd wordt door de meeste mensen, zelfs hier in Italië: we hebben een wet uit 1992 (210/1992) die compensatie regelt voor de personen of families die slachtoffer worden van vaccin-gerelateerde schade. Er is vaak gebruik van gemaakt en er zijn over de jaren miljoenen euro’s aan uitgegeven. Kinderen met ernstige vaccin-gerelateerde ziektes hebben geld gekregen, maar toch stelde het Ministerie een paar dagen geleden dat er geen sprake is van schade.
Deze wetgeving heeft een grote inconsistentie waarvan het duidelijk is dat niemand die zal kunnen oplossen: de bewezen schade en de daaraan gerelateerde compensaties worden door de regering uitbetaald aan de slachtoffers en niet door de farmaceutische industrie. Het eindresultaat is dat ze vaccins kunnen blijven verkopen die niet veilig zijn zonder daar een cent minder op te verdienen.

Na twee maande vechten zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd,ook met dank aan een aantal Senatoren in de Senaat .
– geen rechtbank en geen verlies van ouderlijke macht
– verplichte vaccins van 12 naar 10 (de twee tegen hersenvliesontsteking zijn nu slechts aanbevolen)
– de boetes zijn verlaagd naar minimaal 100 tot maximaal 500 euro’s per kind per jaar
Een erg beschamend punt is gebleven: het uitsluiten van kleine kinderen in crèches en peuterscholen: peuters en jonge kinderen kunnen geen gebruikmaken van een dienst waar ze recht op hebben. Het is ze niet toegestaan te socialiseren terwijl het gezien wordt als belangrijk voor hun ontwikkeling en als voorbereiding op school. Daarnaast is er op deze manier een groot probleem gecreëerd voor hun families, die een alternatief zullen moeten vinden en iemand zullen moeten betalen om voor hun kinderen te zorgen als de ouders willen werken.

Hoewel het erg controversieel is en zo slecht uitgevoerd heeft de regering genoeg macht in het Parlement om de wetgeving goedgekeurd te krijgen. Het is een paar dagen geleden al door de Senatoren goedgekeurd en ligt nu bij de Kamer van Afgevaardigden.
De regering wilde zeker weten dat de Ordonnans goedgekeurd wordt, dus hebben ze gekozen voor een afkeurenswaardige manier: ze hebben de goedkeuring van de Ordonnans gekoppeld aan de goedkeuring van de regering zelf, wat betekent dat als een meerderheid van Afgevaardigden tegen stemt, de regering ontslagen zou worden en de Afgevaardigden zelf hun baan zouden verliezen. Wat denk jij? Dat ze hun baan zullen riskeren door er tegen te stemmen?

Dus morgenochtend, 28 juli, zal het een wet worden.
Wij zullen natuurlijk niet opgeven. Er zal chaos zijn bij het uitvoeren van dit vaccin beleid en het is te betwijfelen of het zo soepel zal gaan al Lorenzin hoopt. Ook zullen de rechtbanken overspoeld worden door pleidooien tegen deze wetgeving.
Intussen houdt de media zich stil.

Het nepnieuws met betrekking tot mazelen is overal: er werd gezegd dat een kind – met een ernstige vorm van leukemie – stierf aan de mazelen, opgelopen via zijn ongevaccineerde broers, terwijl de waarheid was dat hij geïnfecteerd raakte met de mazelen in het ziekenhuis tijdens een uitbraak onder het personeel (zorgpersoneel hoeft trouwens geen verplichte vaccinaties te halen, en er is de afgelopen tijd duidelijk gezegd dat er geen geld is om die kosten te dekken). De eerste berichtgeving hierover door de media, waarin ze een onschuldige familie aanvielen die al zo’n zwaar verlies te verwerken had, is met weinig woorden ingetrokken, waardoor het niemand opviel dat ze terug waren gekomen op hun berichtgeving. Er werd ook beweerd dat er een uitbraak van mazelen was geweest in een hotel, waar mogelijk 700 mensen bij betrokken waren: wederom, niet waar, alleen een klein artikel over de terugtrekking van dit nieuws in een lokale krant. Er werd gezegd dat ons nationale waterpolo team door de mazelen getroffen was: niet waar, nauwelijks retractie.
Onder het meest befaamde verspreidde nepnieuws dat verspreid is door de Minister van Volksgezondheid Lorenzin in persoon, is er datgene waarin gesteld werd dat er in 2014 meer dan 200 sterfgevallen door mazelen waren in het Verenigd Koninkrijk: we hebben het nagetrokken. Er was er niet een.

Dit is de situatie in Italië: excuses voor zo’n lange post en deel dit alsjeblieft.
Als iemand aanvullende informatie wil of de bronnen waaruit ik deze samenvatting heb geschreven is dat prima en zal ik ze aan je geven.

De onderstaande foto’s zijn genomen tijdens enkele van onze vreedzame demonstraties: we vechten voor de rechten van onze kinderen en voor meer transparant gedrag van ons Ministerie voor Volksgezondheid. We willen dat de farmaceutische bedrijven reageren op onze vragen. We hebben meer controle nodig op vaccins, aangezien we demonstreren samen met families van beschadigde kinderen, geruïneerd door vaccins, en zij zijn onschuldig en weerloos, net als ieder ander kind.

20287054_1284671268327846_3502666122720114574_o
20423967_1284670968327876_919777071881293927_o
20368896_1284671114994528_8403149635903335031_o

Geplaatst in Vertalingen | 12 oktober 2017 |

De Global Health Security Agenda (GHSA) – de agenda voor ‘globale gezondheidszorg’

© Ellen Vader en Door Frankema

 

Met slechts een paar maanden tussen de eerste mededeling in de media, tot de definitieve beslissing van de Italiaanse Senaat, werden vaccins in de zomer van 2017 wettelijk verplicht gesteld in Italië. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er waren geen sterfgevallen, en zelfs geen berichten van kinderen met complicaties in de media. Hoe heeft een ongevaarlijke kinderziekte tot gevolg gehad dat 10 vaccins verplicht werden? En is dit het begin van verplichte vaccins voor de rest van Europa?

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 4 augustus 2017 |

Het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?

© Door Frankema

Waarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië? Enige tijd geleden besteedden alle grote kranten, radio, – en tv-stations aandacht aan het wetsvoorstel om vaccins verplicht te stellen in onder andere Italië. Nu er al wekenlang bijna dagelijks geprotesteerd wordt in alle grote steden door miljoenen mensen in Italië horen we hier geen woord over. Hoe is dat mogelijk?

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 26 juli 2017 |

Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen

© Ellen Vader en Door Frankema

Piazza7•  11 Juli: Torino • 12 Juli: Trasta (GE), Cuneo • 13 Juli: Genova, Firenze • 14 Juli: Matera, Cesenatico, Pescara, Varese • 15 Juli: Assisi, Pordenone, Novara • 16 Juli: Lecco, Salerno, Intra • 17 Juli: Borgnano di Cormons, Follonica, Brescia, Cicagna • 18 Juli: Roma, Ravenna, Empoli • 19 Juli: Modena, Saluzzo, Florence • 20 Juli: Marina di Massa, Lucca • 21 Juli: Vicenza • 22 Juli: Milano, Rome • 23 Juli: Como • 24 Juli: Roma • 25 Juli: Prato • 26 Juli: Castano Primo (MI), Lavagna • 27 Juli: Florence • 28 Juli: Pavia, Bolzano • 29 Juli: Trieste(1)

De lijst is lang en de aantallen zijn groot. Er wordt al weken bijna elke dag gedemonstreerd tegen de beslissing om 12 vaccins te verplichten. Het gaat de Italianen niet alleen om vaccins, het gaat de Italianen om het behoud van keuzevrijheid. En om het tegengaan van corruptie.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 25 juli 2017 |

Rotavirus vaccin

K shutterstock_507395416Update 27-09-2017 Advies van de Gezondheidsraad:

‘De raad adviseert in ieder geval kinderen te vaccineren die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een aangeboren afwijking. De Gezondheidsraad staat ook positief tegenover het vaccineren van alle kinderen tegen rotavirus via het Rijksvaccinatieprogramma.’

Met deze kanttekening: ‘Vaccinatie kan echter mogelijk ook een toename van invaginaties, een vorm van darmobstructie, bij pas gevaccineerde kinderen veroorzaken, in de orde van grootte van maximaal vier gevallen per jaar. Deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben, maar is meestal goed te behandelen.’ Bron: www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/vaccinatie-tegen-rotavirus

Het RIVM is zich bewust van de besmettelijkheid van het rotavirus vaccin:

‘Het rotavirusvaccin is een levend verzwakt vaccin en wordt uitgescheiden in de ontlasting van gevaccineerde zuigelingen. De hoeveelheid uitgescheiden virus is het hoogst 3-7 dagen na vaccinatie. Hierdoor is er een risico op verspreiding van het vaccinvirus naar ongevaccineerde personen in de omgeving en dus ook naar mensen met een (ernstige) afweerstoornis.’ Bron: lci.rivm.nl/richtlijnen/rotavirusvaccinatie

19 juni 2017: Rotavirus in Nederland
Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad

Het RIVM heeft een rapport gepubliceerd over het rotavirus in Nederland, ter ondersteuning van een advies van de Nederlandse Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus. De achtergrondinformatie van het RIVM betreft onder andere het aantal personen dat jaarlijks in Nederland ziek wordt door rotavirus, de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, en hoe het publiek denkt over de rotavirusvaccinatie. Jaarlijks worden er gemiddeld ongeveer 3500 kinderen per jaar opgenomen vanwege uitdrogingsverschijnselen na een infectie.Rapport engelstalig (gewoonte bij het RIVM) met deze interessante conclusie: ‘Mandatory notification of RV disease is not yet included in the Public Health Law. However, making RV disease notifiable is almost impossible, since RV diagnoses are mainly based on clinical symptoms, and laboratory testing is rarely applicable.’ En de Gezondheidsraad zal zich ongetwijfeld op dit rapport baseren bij hun advies om een rotavirusvaccin wel of niet in het RVP-programma op te nemen… Bron:www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/
April/Rotavirus_in_the_Netherlands_Background_information_for_the_Health_Council

Lees verder

Geplaatst in Vaccins | 28 juni 2017 |

Mazelen en het mazelenvaccin: veertien punten om eens goed over na te denken!

Door Roman Bystrianyk – vertaald door Myrna van der Molen

“Meer dan 100 jaar is er een sterk verband bekend tussen een tekort aan vitamine A en een verergering van mazelen, vooral bij jonge kinderen. Is de tijd aangebroken dat de medische wereld zich realiseert dat een kind met complicaties van mazelen vitamine A toegediend hoort te krijgen? En dat de volledige voedingsstatus geëvalueerd moet worden? Zo niet, wat hebben we dan geleerd van de geschiedenis?” ~ Adrianne Bendich, 1992

Mazelen is een hoogst besmettelijke infectieziekte waar we tegenwoordig niet veel over nadenken. Er is immers 50 jaar geleden een vaccin ontwikkeld dat het probleem ‘overwonnen’ heeft. (1) Maar wacht eens even… ondanks het feit dat het mazelenvaccin al een halve eeuw bestaat wordt mazelen door medische autoriteiten nog steeds gezien als een ernstige bedreiging.

Lees verder

Geplaatst in Vertalingen | 28 juni 2017 |

Zijn niet geteste combi-vaccins de oorzaak van kindersterfte?

B shutterstock_521233309Door Christina England – vertaald door Joyce Vromans

Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie probeert zo veel mogelijk vaccins in één spuit te proppen en dan te verkondigen dat deze combi-vaccins veilig en effectief zijn. In werkelijkheid maken een groeiend aantal medische professionals zich zorgen over het tegelijkertijd toedienen van meerdere vaccins, omdat dit de kans op een nadelige reactie vergroot. Dit geldt in het bijzonder voor combi-vaccins. En het lijkt erop dat de vrees van medisch professionals gegrond is, want de ervaring door de jaren heen laat een zeer onrustbarend beeld zien.

De geschiedenis bewijst dat combi-vaccins onveilig zijn

In oktober 2000 werd de eerste vergunning afgegeven voor het gebruik van het 6-in-1-vaccin Hexavac in Europa. Het vaccin, dat gemaakt werd door Sanofi Pasteur, werd omschreven als een combivaccin dat het difterie-, tetanus-, acellulaire kinkhoest-, recombinant hepatitis B, geïnactiveerd poliomyelitis- en haemophilus influenzavaccin in één spuit combineerde.

Nog maar 5 jaar later werd de vaccinatie door de European Medicines Agency teruggetrokken om ‘commerciële redenen’. Dr. Klaus Hartmann gelooft echter dat het vaccin teruggetrokken is om andere redenen. In 2015 legde hij in een documentaire, genaamd ‘We don’t vaccinate – Myth and reality of the Vaccination Campaigns’ uit waarom.

Lees verder

Geplaatst in Vertalingen | 28 juni 2017 |

‘Obesitas Vaccin’ wint eerste ‘TVR Golden Fleece Award’

Door: Marco Cáceres and Barbara Loe Fisher
Vertaald door Mara voor Vaccinvrij 2017

K shutterstock_506290342Vorig jaar introduceerde het artikel getiteld ‘Stranger and Stranger Vaccines: Are We Being Fleeced?’ (‘Vreemde en Vreemdere Vaccins: Worden We Geflest?’) een nieuwe serie artikelen voor ‘The Vaccine Reaction’ (TVR), bedoeld om de ‘raarste vaccins in de pijplijn’ te onderstrepen. Vaccins die voorgesteld zijn of al in ontwikkeling zijn, waarvan je je kunt afvragen; “Zijn ze serieus?!”(1) Het artikel wees erop dat in de jaren zeventig de Amerikaanse senator William Proxmire van Wisconsin met het briljante idee kwam om een prijs aan overheidsfunctionarissen te geven, waarvan hij vond dat ze het verdiend hadden om erkend te worden vanwege het verspillen van rijksgeld. Een soort van ‘neppe prijs voor publieke projecten die elk gewoon gezond verstand te boven gingen’, en ‘een slimme manier om verspillende overheidsuitgaven te ontdekken’.(1) De prijs werd aangemerkt als de ‘Order of the Golden Fleece’ (‘Orde van de Gouden Flessers’) door senator Proxmire, en hij gaf deze in totaal 168 keer van 1975 tot 1988. (1)

Lees verder

Geplaatst in Vertalingen | 10 mei 2017 |

Waarom je nooit een Tetanus vaccinatie nodig hebt, ongeacht leeftijd of locatie.

Vertaald door Mara Gabriëlle

vaccinspuitenZoals met de meeste vaccins worden we geacht te geloven dat een tetanus prik een noodzaak is om ons te beschermen tegen een zogenaamde virulente ziektekiem die kan leiden tot onze dood. Als we zorgvuldig enkele van de feiten over tetanus overwegen die gemeld zijn in de medische literatuur, vinden we veel tegenstrijdigheden, inconsistenties en zelfs onwaarheden in relatie tot de werkelijke feiten over de bacterie die het neurotoxine produceert. Indien sporen van deze bacteriën zijn gevonden in grote aantallen van wonden zonder dat dit tetanus veroorzaakt, waarom is het dan toch beschouwd als een degelijke bedreiging voor ons allemaal? Ziektes voorkomen doe je niet met een pil of vaccinatie. Gif heeft deze mogelijkheid niet.

Lees verder

Geplaatst in Vaccins, Vertalingen | 10 mei 2017 | Getagged |